Jernbanen rassikres

Hele jernbanenettet i Norge skal saumfares av geologiske eksperter for å forebygge ras. Grunnen er at ekstremværet har ført til stadig flere ras og avsporinger de siste årene.

Kartleggingen av rasfarlige områder langs jernbanenettet er ett av forslagene fra et eget utvalg Jernbaneverket har satt ned for å koordinere sikringsarbeidet på landsbasis, skriver Jernbanemagasinet ifølge ANB.

Tidligere ble Nordlandsbanen og Bergensbanen regnet som mest utsatt for ras. Disse banestrekningene er fortsatt i en særstilling fordi de går gjennom områder med spesielt tøft klima. Men ekstremværet med mye regn også vinterstid gjør andre banestrekninger mye mer utsatt enn før. Det tar Jernbaneverket nå konsekvensen av.

Derfor er det innført et nytt beredskapssystem i tre trinn: Grønn, gul og rød. Ved rødt stanses togtrafikken helt. Det er forbeholdt de helt akutte tilfellene, der faren for ras og ulykker vurderes som svært høy. Ved gult, det vil si mer moderat fare, skal det tas spesielle forholdsregler. Blant annet skal togene kjøre med redusert hastighet.

Systemet baserer seg på observasjoner fra målestasjoner langs toglinjen, varsler fra meteorologer og råd fra andre eksperter om hva slags vær, nedbør og fuktighetsforhold som er i vente.