Sjekk hva du kan ta med tilbake til Norge.<br />
<br />
Sjekk hva du kan ta med tilbake til Norge.

Vis mer

Innreiseguiden

SHOPPING: Sprit, tobakk, snop og bensin. Her er oversikten over hva du kan ha med deg og hva du må betale toll på.

Du kan ikke fritt ta med deg så mye datautstyr, sko og mat du vil. Her er en innføring i hva du kan ta med deg inn i Norge etter utenlandsturen:

 • Du kan ta med deg varer for 6.000 kroner når du kommer inn i landet hvis du har vært ute av landet i mer enn 24 timer.
 • Dersom du har vært ute av landet i mindre enn 24 timer kan du ta med varer avgiftsfritt for inntil 3.000 kroner.
 • Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på 6.000/3.000 kroner. Du plikter å betale toll og avgift for hele reparasjonens kostnad dersom reparasjonens kostnad overstiger de gitte beløp.

  Over verdigrensa

  I tilfeller hvor verdigrensen på 6.000/3.000 kroner overstiges, kan du velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for.

  Alkohol

  Fra og med 1. juli år ble tollkvotene utvidet. Du kan i dag ha med deg følgende:

 • En liter sprit og 1,5 liter vin (med alkoholstyrke 2,5 til og med 22 volumprosent og to liter øl eller rusbrus.
 • eller:

 • Tre liter vin (fire flasker) og to liter rusbrus
 • eller:

 • 5 liter øl eller rusbrus.
 • Merk at du ikke kan ta med deg alkohol toll- og avgiftsfritt dersom du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, med mindre du kan du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt i et EØS-land.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

 • Du kan ikke ta med alkohol med styrke over 60 volumprosent.
 • Skal du fortolle større mengder alkohol enn kvoten, kan du også lese tollvesenets brosjyre "Privat innførsel av alkohol fra utlandet".

  Ekstern lenke:
  Den nye forskriften

  Tobakk

 • 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og
 • 200 blad sigarettpapir.
 • For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

  Kjøtt- og meieriprodukter

  En kan ha med seg 10 kilo kjøtt- og meieriprodukter fra EØS-land. Fra land utenfor EØS-omdrådet er det forbudt å ta med seg kjøtt- og merieriprodukter; slike varer skal innføres via veterinær, og det kreves at varene har helsesertifikat.

  Spesielle betingelser for barn

  Barn under 12 år kan ikke toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer.

  Valuta

  Ved innreise kan du ha med norske og utenlandske sedler og mynter for til sammen inntil NOK 25.000. Har du med beløp ut over dette, skal melding gis på et skjema som fås hos Tollvesenet. Det er ingen begrensning når det gjelder reisesjekker.

  Drivstoff

  Du kan ha med maksimalt 600 liter i transportmiddelets normale drivstofftanker. I tillegg kan du ha med inntil 10 liter på godkjent reservekanne per transportmiddel.

  Forbudte varer

  Du trenger spesiell tillatelse til å innføre:

 • Narkotika, medisiner og gifter (mindre mengder legemidler til personlig bruk er tillatt
 • Våpen og ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Poteter
 • Pattedyr, fugler og eksotiske dyr
 • Planter og plantedeler
 • Bevis for gjenstander

  Gjenstander og varer du har tatt med til utlandet fra Norge, kan tas toll- og avgiftsfritt tilbake. Du kan ved tilbakereise til Norge bli bedt om å dokumentere at de gjenstandene du hadde med deg er de samme som da du reiste ut. Derfor kan du ved utreise be om å få utstedt legitimasjonsbevis for de gjenstander du tar med deg ut.

  Rød og grønn sone

  Ved de fleste innreisesteder er det innført rød og grønn sone. Når du passerer rød sone, erklærer du at du har med deg varer som det skal betales toll og avgifter for, og/eller som det kreves spesielle tillatelser å innføre. Velger du grønn sone, er det en erklæring om at du bare har toll- og avgiftsfrie varer, og at du ikke har med varer som krever spesielle tillatelser. Er du i tvil, gå på rød sone og spør Tollvesenet.

  Du kan gå på grønn sone når du bare har med toll- og avgiftsfrie varer innenfor tillatt kvote og verdigrense, og:

 • varene er til deg eller til gave i privat sammenheng, og ikke bestemt for salg eller ervervsmessig bruk

 • du selv bringer varene med deg, enten på deg eller i bagasjen, slik at varene kan legges fram når du passerer tollkontrollen. Varer som sendes, for eksempel som reisegods, vil ikke kunne innføres toll- og avgiftsfritt med mindre du får hånd om reisegodset før tollkontrollen.
 • Hvis bagasjen har kommet bort og derfor kommer senere, må du gå på rød sone og opplyse hva du har med deg i håndbagasjen og hva som befinner seg i den øvrige bagasjen.
 • Tollvesenet har rett til å foreta undersøkelse på personer, av bagasje og transportmidler. Du må selv foreta ut- og innpakking av kolli som forlanges undersøkt, og du plikter å svare på spørsmål fra Tollvesenet.

 • Smugler du, risikerer du forelegg og beslagleggelse av varene, og politianmeldelse.
 • Mer info

  Kontakt Tollvesenets informasjonssenter på telefonnummer 03012.
  Nett: Toll