Hvorfor det haster

Det er én eneste grunn til at spekkhoggerne kommer til Tysfjorden hver høst - silden. Hvis silden forsvinner, vil derfor også spekkhoggerne forlate Tysfjorden.


Den såkalte norske vårgytende silden var på 1950-tallet en av verdens største fiskestammer. Den gangen overvintret den enorme sildestammen utenfor Island, men islandske fiskere klarte i løpet av 1950- og 60-tallet å fiske havet nesten tomt for sild.

Mellom 600 og 700 stykker

Heldigvis klarte sildebestanden sakte men sikkert å ta seg opp igjen. Men nå hadde oppførselen endret seg. Silden gikk ikke lenger til Island for å overvintre, men fant seg nye overvintringssteder. Og plutselig, i 1987, svømte enorme sildestimer innover i Tysfjorden. Sammen med silden kom spekkhoggerne, noe de har gjort hver eneste vinter siden 1987. De siste årene har mellom 600 og 700 spekkhoggere forsynt seg av silden i Tysfjorden.

Ulik diett

Det finnes spekkhoggere i alle verdens hav, men i motsetning til mange andre hvalarter er spekkhoggerne relativt stedbundne. Det har resultert i at spekkhoggerne har utviklet ulike matvaner rundt omkring i verden. Noen spekkhogger-grupper lever av sel, sjøløver og andre hvaler, mens de kanadiske har spesialisert seg på laks. Andre spekkhoggere foretrekker rokker, mens de "norske" spekkhoggerne nesten utelukkende lever av sild.

Egen jaktteknikk


Spekkhoggerne i Tysfjorden har til og med utviklet en helt egen jaktteknikk - den såkalte "karusell-teknikken". Karusell-teknikken, som er dokumentert av flere naturfotografer, går ut på at spekkhoggerne svømmer rundt sildestimer og samler dem i en tett "ball". Når stimen er tett nok, svømmer spekkhoggerne inn mot sildestimen og slår med halen. Trykket som oppstår slår silden i svime og dermed kan spekkhoggerne plukke en og en sild. En fullvoksen spekkhogger kan spise inntil 300 sild (70 kilo) om dagen.

6,5 millioner tonn

Den norske vårgytende silden har altså overvintret i Nordland siden 1987. Silden kommer inn Vestfjorden i oktober og når helt inn i Tysfjorden i november, der den blir til slutten av januar. Den norske vårgytende silden er nå verdens største sildebestand og er anslått til å være på 6,5 millioner tonn.

Kan forsvinne om få år


For to år siden registrerte imidlertid forskerne en ny utvikling. De yngre årsklassene ble ikke med den kjønnsmodne silden inn i Tysfjorden, men overvintret i stedet på Tromsøflaket. Hvis denne utviklingen fortsetter, og Tysfjord-bestanden ikke får påfyll, vil sildebestanden i Tysfjorden sakte men sikkert fiskes ned og forsvinne. I verste fall kan silden være borte i løpet av bare tre år. Og hvis matfatet forsvinner, så forsvinner spekkhoggerne også.

Har du lyst til å oppleve "norske" spekkhoggere på nært hold før de forsvinner? Vi gir deg informasjonen du trenger her.

BILDER: Bli med på spekkhogger-safari