Hvor søker jeg om pass?


Som hovedregel søker du pass i det politidistriktet du er bosatt i følge folkeregisteret. Er det av særskilte grunner vanskelig for søker å oppsøke eget politidistrikt har passkontoret anledning til å ta imot utenbys søkere. Dette gjelder imidlertid (av en eller annen grunn)ikke nabokommuner.

Bor du utenbys må du sørge for å få tillatelse fra politiet i ditt hjemdistrikt til å få pass i et annet politidistrikt. Ved søknad utenbys må du fylle ut to identiske søknadsskjemaer.

Tilbake til oversikten