Hvor lenge gjelder passet?

Passet gjelder lenge for voksne, mens barn må fornye ofte.


Pass til personer over 16 år gjelder for ti år, så sant søkeren fortsatt kan gjenkjennes på bildet, og så sant passet ikke er skadet eller endret på noe vis.

For barn er gyldigheten kortere:

  • 0-5 år: Passet gjelder i to år.
  • 5-10 år: Passet gjelder i tre år.
  • 10-16 år: Passet gjelder i fem år.
  • Men for alle gjelder altså regelen om at passet må fornyes om man ikke kan kjennes igjen på bildet. I praksis betyr det at de som reiser mye og ofte med små barn må regne med å fornye barnas pass oftere.