Hvor er Sapporo?

Japans femte største by, Sapporo, ligger langt mot nord i landet.

Hvor er Sapporo?
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tilbake til snøfestivalen.