Hvor er New York og Coney Island?

Hvor er New York og Coney Island?
[Ugjyldig objekt (NAV)]