Hvor er Dubai?

Hvor er Dubai?
[Ugjyldig objekt (NAV)]