Hvor er Anniston?

Hvor er Anniston?
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tilbake for mer om kalkunkonkurransen her.