Hvilken øy er dette?

Kjenner du igjen øyene fra oven?