Hvilke dyrearter må vi passe på i Norge?

Hele den offisielle reviderte norske rødlista kan du se her.


Hele rødlisten fra 1998 kan du se her. Den nye vil bli lagt ut i desember 2006. Inntil da holdes kortene tett til brystet. Du kan lese mer om den norske rødlisten på artsdatabanken.no.

 • Piggsvin
 • Liten dvergspissmus
 • Lappspissmus
 • Taigaspissmus
 • Vannspissmus
 • Skjeggflaggermus
 • Brandtflaggermus
 • Børsteflaggermus
 • Vannflaggermus
 • Dvergflaggermus
 • Trollflaggermus
 • Storflaggermus
 • Nordflaggermus
 • Skimmelflaggermus
 • Bredøreflaggermus
 • Langøreflaggermus
 • Lemen
 • Svartrotte
 • Bjørkemus
 • Spisshval
 • Nebbhval
 • Narhval
 • Nise
 • Kvitskjeving
 • Nordkaper
 • Grønlandshval
 • Seihval
 • Finnhval
 • Blåhval
 • Knølhval
 • Ulv
 • Fjellrev
 • Bjørn
 • Isbjørn
 • Ilder
 • Jerv
 • Oter
 • Gaupe
 • Hvalross
 • Steinkobbe
 • Havert
 • Rein