Hva med de nye biometriske passene? Kommer de til Norge?


Justisdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med et forslag om å innføre biometriske data i norske pass.

Håpet er at de første norske passene med biometriske data vil kunne bli ustedt i løpet av året - eller neste år.

Les mer
Biometriske pass i Danmark

Tilbake til oversikten