Hva gir du i driks i USA?

I USA er driks en del av lønnen for restaurantansatte.

Det verste vi vet: Dårlig service

  1. Hva gir du i driks i USA?


Zagats undersøkelse blant amerikanske restaurantgjester avslører visse geografiske forskjeller i hvor mye driks som blir de restaurantansatte til del. På østkysten gis det mest driks; i Philadelphia, Atlanta og Boston gir man i snitt omkring 19 prosent i driks. I veskystområder som Seattle, Los Angeles og San Francisco ligger driksen på rundt 18 prosent av summen på regningen.

Flere råd om driks

>> Gi etter geografi - driksguide