- Høyhastighetstog er lønnsomt

En uavhengig utredning konkluderer med at høyhastighetstog vil være lønnsomt på strekningen Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er Jernbaneverket som på oppdrag fra Samferdsels-departementet, som har engasjert uavhengige konsulenter for å gjennomføre en analyse av hvilket potensial som kan ligge i høyhastighetstog i Norge. Analysene er utført av tyske eksperter, og i tillegg er kostnader ig usikkerheter om grunnforhold og anleggsdrift vurdert av norsk ekspertise.

Det tyske ekspertpanelet har beregnet nytte/kostnadsanalyse for strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg, og konkluderer med at disse korridorene vil være sammfunnsøkonomisk lønnsomme etter tysk metodikk. I rapporten står det også at «Potensialet for å oppnå tilstrekkelig nytte også kan være tilstede på korridorene Oslo-Bergen via Geilo og på strekningen Oslo-Kristiansand og Stavanger.» Det er imidlertid ikke gjennomført nytte/kostnadsanalyse for disse øvrige strekningene.

I rapporten skisseres følgende muligheter for høyhastighets-strekninger i Norge:

Tidsbesparelser med høyhastighetstog
StrekningTid med høyhastighetstogTid med tog i dag
Oslo-Trondheim2t 45min6t 35min
Oslo-Bergen2t 20min6t 28min
Oslo-Stavanger2t 25min7t 50min
Oslo-Kristiansand2t 10min4t 25min
Oslo-Göteborg2t 20min3t 54min
Bergen-Stavanger1t 20min14t 59min
Stavanger-Kristiansand1t 10min3t 3min
Tid med tog i dag: Raskeste mulighet som angitt av reiseplanlegeren på nsb.no


 Foto: Mick Tully/Jernbaneverket
Foto: Mick Tully/Jernbaneverket Vis mer


På strekningen Oslo-Trondheim er det foreslått trasé gjennom Østerdalen, og to stopp på veien fra hovedstaden til Trondheim; ett stopp på Stange/Hamar sør, og ett på Tynset. Forslaget skisserer to-timers frekvens på Oslo-Trondheim, og 1-timers frekvens i rushtiden.

På strekningen Oslo-Göteborg forutsetter en høyhastighetsbane oppgraderinger og utbygginger av eksisterende linje til Sverige. Det skisseres stopp på Moss stasjon, Sarpsborg/Fredrikstad, Halden og Trollhättan i Sverige. Det foreslås 2-timers frekvens til Göteborg og 1-timers frekvens Oslo-Halden.

Strekningen Oslo-Bergen har to muligheter; en via Numedal og en via Hallingdal. Det foreslås en 2-timers frekvens Oslo-Bergen, og 1-timers frekvens i rushtid. Stopp på ruten via Numedal blir Drammen, Kongsberg, Geilo og Voss, og via Hallingdal blir stoppene Hønefoss, Geilo og Voss.

I tillegg er det vurdert en mulighet for høyhastighetstog fra Oslo til Bergen og Stavanger via Haukeli, og dermed høyhastighetsforbindelse mellom Bergen og Stavanger. Et annet alternativ, er Oslo-Kristiansand-Stavanger-Bergen.

Høyhastighet på skinner

Bør Norge prioritere høyhastighetstog? (Avsluttet)
Ja, absolutt(83%)
Nei, det er andre ting som bør prioriteres(15%)
Vet ikke(2%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Analysen av trafikale virkninger, viser at et høyhastighetstog vil kunne ta store markedsandeler fra bil/buss og fly, forutsatt at togtilbudet er konkurransedyktig med tanke på reisetid og frekvens. For strekningen Oslo-Trondheim, som også er den minst kostnadskrevende høyhastighetsstrekningen å bygge, vil et togtilbud med høyhastighetstog ta 51 prosent av markedet i 2020, mot 16 prosent med dagens togtilbud. I dag er det fly som er hovedbefordringsmiddel på den strekningen, med en markedsandel på 45 prosent. Med høyhastighetsforbindelse, vil flytrafikken ha en markedsandel på 28 prosent i 2020. Bil/buss/båt står for 39 prosent i dag, men vil stå for 21 prosent i 2020. Alt dette ifølge utredningsgruppens analyser.

Du kan lese hele utredningen på jernbaneverkets nettsider: jernbaneverket.no


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!