Her er prisene

Tabellen er laget av tyske ADAC.

Søylene viser prisspennet mellom billigste og dyreste campingplass i landene. Sirklene på søylene viser gjennomsnittsprisen på alle campingplassene med medium standard for en overnatting med to voksne og ett barn. Oppstillingsplass for bil og campingvogn, strøm (2 kW/t) og varmdusj for tre, pluss tilleggsavgifter og gebyrer i de enkelte landene er også med i prisen. Søylediagrammet viser landene sortert etter dyreste gjennomsnittspris til venstre, og billigste til høyre. (Merk at landsnavnene er på tysk.)

Tabell: ©ADAC

Her er prisene