Her er listen

Her er OSLs egen oversikt over bagasjereglene.

Dette kan du ta med ombord

Informasjon fra OSL. Foto: Karoline Vis mer

Elektrisk utstyr: Det anbefales at elektrisk og elektronisk utstyr tas med i håndbagasjen. Pakkes slik utstyr i den bagasjen du sender, skal det deklareres ved innsjekking. Hvis ikke kan du risikere at bagasjen ikke kommer med flyet.

- Utstyr med ledninger, batterier, klokker og lignende som kan ligne bomber, bør deklareres. Nå gjennomlyses all bagasje, og ser personellet ting som er mistenkelige må de gå gjennom innholdet i kofferten. Dermed risikerer du at bagasjen ikke rekker å komme med flyet, forklarer Kobro.

Fyrstikker og lightere: Et lite kvantum kan taes med om bord til eget bruk.

Medisin: Små mengder av medisin til eget bruk på reisen.

Dette kan du ta med som innsjekket bagasje


Ammunisjon: Ikke mer enn fem kilo pr person. Ammunisjonen må pakkes i egnede esker og legges i koffert eller annen slagfast bagasje.

Gass for krølltang: Varme-elementer på krølltangen må være sikret. Det er ikke tillatt å ta med ekstra gass.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Her er noen av de beslaglagte gjenstandene fra sikkerhetskontrollen. Foto: Karoline Vis mer

Stikkvåpen: Kniver, sakser og spisse gjenstander.

Verktøy: Verktøy eller andre gjenstander som kan brukes som slag- eller stikkvåpen.

Våpen: Alle slags skytevåpen og våpendeler som det er lovlig å ha, også ufarlige kopier og leketøy som ligner på virkelige skytevåpen.

Det er ikke lov å ta med

Brannfarlige stoffer, eksplosiver, fyrverkeri, etsende stoffer, magnetisk materiale, gasser, kunstgjødsel, oksyderende materiale, radioaktive midler eller stoff som kan danne farlige kjemiske reaksjoner.

  • Tilbake til hovedartikkelen.