Her er Lima og Tarma

Lima ligger ved kysten, mens Tarma ligger på 3.080 meters høyde. Rett øst for Tarma ligger Chanchamayo-dalen.