Her er fasiten

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Her er rangeringen av svaralternativene for hvert spørsmål - det beste alternativet står først:

  1. Alt. 3, 2, 1

  2. Alt. 2, 3, 1

  3. Alt. 1, 2, 3

  4. Alt. 2, 3, 1

  5. Alt. 1, 3, 2

  6. Alt. 2, 1, 3

  7. Alt. 2, 1, 3

  8. Alt. 3, 2, 1

  9. Alt. 1, 3, 2

Du kan få fra tre til ett poeng på hvert svar. Tre poeng angir det beste svaret, ett poeng angir det dårligste.