Her er fasiten

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Her er rangeringen av svaralternativene, det beste først.

  1. 1, 3, 2

  2. 3, 2, 1

  3. 1, 2, 3

  4. 2, 1, 3

  5. 1, 2, 3

  6. 3, 1, 2

  7. 1, 3, 2

  8. 1, 2, 3

  9. 1, 3, 2

  10. 2, 3, 1

Svaralternativene gir poeng fra tre til én, tre er best.