Her er det røykeforbud med visse unntak

Røykernes skrekkreiser

  1. Her er det begrenset røykeforbud
  2. Her er det røykeforbud med visse unntak


Australia
Her er det forbudt å røyke på serveringssteder og kafeer i de fleste delstader med viktige unntak for restauranter, barer og nattklubber med skjenkeløyve.

Filippinene
I visse offentlige lokaler råder røykeforbud, for eksempel der barn og ungdom ferdes. I restauranter står eierne ansvarlige for at ikke-røykere ikke utsettes for andres røyking, for eksempel ved å lage røykerom, ventilerte områder og lignende.

Iran
Forbud mot røyking i offentlige lokaler som restauranter og uteserveringer med tak, også forbud mot røyking av vannpiper inne på utesteder.

Italia
Røykeforbud fra 10. januar, der eierne av serveringssteder har mulighet for å innrede adskilte røykerom med separat ventilering og automatisk dørlukning. Det er tillatt å servere i røykerommet.

Canada
I British Columbia kan restauranter og barer ha egne røykerom, i Nova Scotia kan utestedene innrede ventilerede røykerom. Røyking tillatt i barer etter klokken 21. Fra 1. desember 2006 utvides imidlertid røykeforbudet.

Malta
Røykeforbud på alle typer serveringssteder fra 5. april 2005, men eierne kan innrede røykerom som adskilles fra de øvrige lokalene, og med tette dører som holdes lukket.

Sør-Afrika
Røykeforbud ble innført allerede i 1999. Spisesteder og barer kan innrede adskilte røykerøm med separat ventilasjon.

USA
Delstatene Florida, Hawaii, Idaho, Utah, North Dakota (1. august 2005) og Montana (1. oktober 2005) tillater røyking i barer, men har røykeforbud på spisesteder. Montanas kasino og barer får unntak fra røykeloven helt frem til 30. september 2009.