Her er det begrenset røykeforbud


Belgia
Røykeforbud på spisesteder større enn 50 kvadratmeter, men det kan innredes røykeområder med ekstra ventilasjon.

Brasil
Det skal være egne røykerom i barer og restauranter.

Bulgaria
Siden 1. januar 2005 er det innført røykeforbud i offentlige bygninger, inkludert restauranter og barer. Egne røykeavdelinger er tillatt, men skal være godt ventilerte. Litt uklart hvorvidt loven har hatt særskilt effekt til nå.

Frankrike
Regler for å begrense røyking i offentlige lokaler, med krav til ventilasjon etc. I praksis har det blitt slik at små rom har blitt reservert for ikke-røykere.

India
Røyking forbudt i offentlige lokaler som restauranter. Spisesteder med flere enn 30 sitteplasser skal ha et tydelig merket, separat røykerom.

Serbia/Montenegro
Røykeforbud på restauranter siden august 2004.

Singapore
Røykeforbud på alle serveringssteder med aircondition.

Thailand
Røykeforbud på alle serveringssteder med aircontidion.