Vaksinen mot Hepatitt A heter Havrix.
Vaksinen mot Hepatitt A heter Havrix.Vis mer

Hepatitt A

Hepatitt A er en virussykdom som forårsaker alvorlig leverbetennelse. Viruset kommer inn i blodet enten direkte eller gjennom munn og tarm. Dødsfall er uvanlig.

Epidemisk gulsott eller hepatitt A er en svært utbredt sykdom som smitter ved at vann og mat blir forurenset av menneskelig avføring. Dette kan eksempelvis skje ved dårlig vannkilde eller dårlig håndhygiene hos personer som tilbereder mat. Heldigvis finnes det en meget effektiv vaksine, ved navn Havrix.

Hvor risikerer du å få hepatitt A?

Sykdommen er svært utbredt og finnes også i Norge dog med svært lav forekomst. Grunnet måten den overføres, øker smittefaren proporsjonalt med fall i sanitetsstandard. Skal du reise utenfor Vest-Europa bør du vurdere vaksinering (gjelder ikke Nord-Amerika, Australia, New Zealand).

Vaksinering

Havrix-vaksinen gir god beskyttelse over ti år. Vaksinen doseres over to sprøyter hvor den andre ’booster’-dosen skal tas 6 – 12 måneder etter den første. Vaksinering bør skje to til fire uker før avreise. Alternativt kan man bruke gammaglobulin som innholder antistoffer mot hepatitt A. En standarddose beskytter i omkring to måneder.

I denne artikkelen finner du noen gode råd for å minske risikoen for smitte gjennom mat og vann.

Symptomer

Feber, frysninger, hodepine, generelle influensasymptomer, trøtthet, mangel på appetitt, hvitfarget avføring og brun urin. Sykdomsforløpet er langt, og opptil en tredjedel av voksne vil oppleve sykdomssymptomer mellom tre til seks måneder.

Slik behandles hepatitt A

Frykter du at du har blitt smittet bør du oppsøke legehjelp umiddelbart. Det er per i dag ingen effektiv behandling utover hvile. Pass på å ha et godt væskeinntak. Folk som har blitt smittet med hepatitt A må unngå alkohol de påløpende seks månedene.

Her får du mer informasjon

Skal du ut på reise anbefaler vi deg å ta kontakt med din lokale lege. Eventuelt finnes det sykehusavdelinger som har spesialisert seg på vaksinering og rådgivning ved reise. Vaksinasjonspoliklinikken i Oslo har telefon 22 11 99 66.

Kilde: WHO og Statens institutt for folkehelse