Grenseløs intimitet

Reiser du mye er det lurt å vite de forskjellige normene i landet du skal besøke. Her kan du teste om du har noe fare med på intimitetsfronten verden rundt.