Godt år for hotell- næringen

Antall overnattinger ved norske hoteller var i 2006 det høyeste noen gang, til tross for at turismen fra de største utenlandsmarkedene sviktet. De mindre markedene reddet trafikken.

Det ble registrert 17,8 millioner overnattinger - fordelt på 12,9 millioner norske og 4,9 millioner utenlandske overnattinger. Dette er fire prosent flere enn i 2005, og økningen fordeler seg på 4 prosent fra hjemmemarkedet og tre prosent fra utenlandsmarkedet.

Tre av utenlandsmarkedene sviktet i 2005 - Tyskland med åtte prosent færre overnattinger, Sverige med 1 prosent og det danske med 5 prosent. I stedet var det en oppgang i overnattinger fra Storbritannia på 8 prosent, fra Spania 23 prosent, Italia 16 prosent og fra Østerrike 22 prosent. Det har også vært en betydelig økning fra balkanstatene.

Siden 1994 har det tyske turistmarkedet sviktet norsk overnattingsnæring med hele 36 prosent, det svenske har gått ned med 23 prosent i løpet av de siste ti årene, mens det danske har sviktet med hele 38 prosent siden toppåret 1995.