Fra Cristoffer Columbus...

Den Dominikanske Republikk er et av de fattigste land i Karibien, og har en lang og voldelig historie.

Øya het opprinnelig Quisueiya, men Christoffer Columbus bror døpte den om da han en søndag i 1496 grunnla en koloni her. Christoffer Columbus skal selv ha bodd på øya i perioder. Den gang bodde det flere forskjellige grupper av indianere her, men nå er det få spor etter dem.

Spansk i byene

Byene bærer preg av spansk byggeskikk med terrasser, svalganger og smijernsarbeider. I landsbyene ligger skurene av bølgeblikk tett i tett, malt i karibiske farger; Turkis, rosa, gult og mint.

Diktatorstyre i mer enn tre tiår

Landet ble fra 1930 til 1961 styrt av diktatoren Trujillo. Trujillo betraktet seg selv som Latin-Amerikas største antikommunist. Han slo hardt ned all opposisjon.

USA støttet Trujillo frem til 1961, da deres interesser ble truet av diktatorens politikk. Samme år ble han myrdet og familien som til da var satt inn i sentrale posisjoner, dro utenlands.