Flyselskapene:- Konkurransevridende avgift

Oslo (NTB-Geir Lillesund): En egen skatt på flybilletter som skal øremerkes fattigdomsbekjempelse, er kraftig konkurransevridende, mener lederne i de største norske flyselskapene.

Dyrere flybilletter

Hva synes du om at det innføres fattigdomsskatt på flybillettene? (Avsluttet)
Høl i huet(79%) 111
Det er fin-fint(15%) 21
Vet ikke(6%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Da det tirsdag ble kjent at Norge vil gjøre som Frankrike og innføre en avgift som skal øremerkes FNs arbeid for å bekjempe fattigdom og epidemier, sa SAS Braathens informasjonssjef Siv Meisingseth følgende til NTB:

- Vi mener at dette er en skatt som regjeringen bør legge inn i statsbudsjettet eller til folks skattseddel, og vi finner det urimelig at en spesiell næring skal pålegges en slik skatt for at regjeringen skal være med på å løse internasjonale problemer, sier Meisingseth.

Bjørnetjeneste

Petter Jansen, Bjørn Kjos og Per Arne Watle, toppsjefene i henholdsvis SAS Braathens, Norwegian og Widerøe, skrev i fjor i Aftenposten at det ligger an til at norske flyselskaper med denne skatten vil oppleve en kraftig konkurransevridning. Dette kan bare bidra til å svekke norsk luftfarts posisjon i den internasjonale konkurransen, mener de.

- Dette kommer i så fall på toppen av en situasjon der flyselskapene sliter nok som det er med økonomien. En ytterligere avgift og derav følgende trafikknedgang vil kunne medføre at flyselskapene må nedlegge ruter som ikke lenger betaler seg, skriver de tre flyselskapslederne.

Enig mål, ikke middel

I innlegget i Aftenposten spør Jansen, Kjos og Watle om europeiske politikere er i ferd med å gjøre de mest trengende i verden en bjørnetjeneste når det foreslås å innføre en ekstra avgift på flybilletter for bruk i bekjempelsen av global fattigdom.

- Det er mulig at svaret blir ja. Vi har ingen problemer med å slutte oss til politikerne når de sier at fattigdommen i verden må bekjempes. Vi er helt enige om målet, men ikke om midlene, sier de tre.

De mener at innføring av en slik avgift vil ramme den livsviktige turistnæringen i mange av landene som avgiften er ment å skulle hjelpe.

Så langt har den franske president Jacques Chiracs initiativ i fjor fått en lunken mottakelse fra flyselskaper i Europa. USA har avvist tanken om en slik særavgift som bare skal gjelde flypassasjerer. Storbritannia går inn for å ta penger fra allerede eksisterende luftfartsavgifter.

Men EU-kommisjonen arbeider med denne saken med sikte på at den skal innføres enten i obligatorisk eller frivillig form.

>> Mer om fly og luftfart her