<b>FLYFORSINKELSER:</b> Nå må du klage til utenlandske flyklagenemnder, selv om det er SAS eller Norwegian som er forsinket eller roter bort bagasjen din - dersom hendelsen inntreffer i utlandet.
FLYFORSINKELSER: Nå må du klage til utenlandske flyklagenemnder, selv om det er SAS eller Norwegian som er forsinket eller roter bort bagasjen din - dersom hendelsen inntreffer i utlandet.Vis mer

Flyklager blir vanskeligere

Flyklagenemnda kan ikke lenger behandle klager på hendelser i utlandet.

Halvannet år etter opprettelsen av Flyklagenemnda, endres klagepraksisen for endel av klagerne. Nå må du gå annetsteds dersom du vil klage på hendelser som inntreffer i utlandet.

EU-krav

Tidligere har du kunnet klage direkte til Flyklagenemnda både på norske og utenlandske flyselskaper, om konflikter rundt hendelser både i Norge og utenfor Norges grenser. Fra 1. september 2010 er det slutt på denne praksisen.

Grunnen til at denne praksisen nå endres, er et pålegg fra EU-kommisjonen. I EU-forordningen står det klart om flyrettigheter i EØS-området, at klager vedrørende rettigheter beskrevet i EU-forordningen skal behandles i det land der kanselleringen, forsinkelsen eller overbookingen fant sted.

Den norske Flyklagenemnda har tidligere forsøkt å være mer smidig enn hva forordningen krever, men dette er det nå slutt på etter at EU-kommisjonen har presisert at forordningen skal følges.

Dette gjelder altså alle saker der problemer oppstår utenfor Norge, selv om flyselskapet er norsk.

– Vi ser jo at norske flypassasjerer synes dette er en dårlig service, sier Rolf Forsdahl, som er administrativt ansvarlig for sekretariatene i klagenemndene.

- Men her har vi ikke valgfrihet. Vi vil orientere klager om hvilken nemnd man skal rette klagen til, men mer er det dessverre ikke vi kan gjøre, sier Forsdahl.

Vi vil ha gratis ombooking ved kanselleringer

Her kan du klage nå

Dette betyr at dersom flyet ditt er innstilt eller forsinket i utlandet, og du mener at du ikke har fått det du har krav på, så må du klage i det landet hendelsen skjedde. For eksempel: Er SAS-flyet forsinket i Berlin, og du først har klaget til flyselskapet og mener at du ikke får det du har krav på ifølge flyrettighetene beskrevet i EU-forordningen, så skal du klage til den tyske flyklagenemnda.

Her er kontaktinformasjon til EUs øvrige klagenemnder.

Du kan altså få hjelp av den norske Flyklagenemnda til å finne ut av hvor du skal rette klagen, og du kan også laste ned et engelsk klageskjema på Flykagenemndas nettsider. En annen mulighet er også å kontakte Forbruker Europa, som er en europeisk organisasjon som tar imot henvendelser der europeiske forbrukere vil klage på forhold over landegrensene.

Her finner du Flykagenemnda på nett

Her finner du Forbruker Europa på nett

Dersom klagesaken skal behandles i et av de ovennevnte klageorganene, forutsetter det at du har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Dersom de avviser klagen din, kan du sende den videre til det aktuelle klageorganet.

Men hva når toget er forsinket?