<i>Illustrasjonsfoto: Chung Sung-Jun/Getty Images og All Over Press</i> Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images og All Over Press
Illustrasjonsfoto: Chung Sung-Jun/Getty Images og All Over Press Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images og All Over PressVis mer

Flykanselleringer: Dette kan du kreve

Dette kan du kreve, om flyet blir kansellert.

Du har visse rettigheter når flyet blir kansellert. Husk å ta vare på all dokumentasjon ved tvistetilfeller. Rettighetene dine er slått fast i en EU-forordning, som vi må rette oss etter også her til lands.

Dette har du krav på:

Heve avtalen: Du kan heve avtalen og kreve å få flyprisen refundert innen sju dager etter at reisen skal ha funnet sted. Du kan også kreve pengene tilbake dersom det ikke lenger er noe poeng å fortsette reisen, i forhold til videre reiseplan.

Omruting: Du kan velge å opprettholde avtalen, og da har du rett på omruting til bestemmelsessted så snart som mulig, eller på et senere tidspunkt etter ditt ønske - dersom det er ledige seter.

Mat og drikke: Du har krav på gratis mat og drikke innenfor rimelighetens grenser, sett i forhold til ventetiden.

Overnatting: Du trenger ikke sove i avgangshallen - du har krav på gratis overnatting dersom dette blir nødvendig. Flyselskapet skal også dekke transport til overnattingsstedet, samt utgifter for inntil to telefonsamtaler.

Økonomisk kompensasjon: Uavhengig av om du har lidt noe faktisk økonomisk tap ved kanselleringen, kan du ha krav på økonomisk kompensasjon - i størrelsesordenen 200 til 600 euro. Beløpet avhenger av hvor lang reisen skulle ha vært. Her gjelder det imidlertid visse unntak: Dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som flyselskapene ikke råder over (såkalt force majeure), har du ikke krav på dette. Dette gjelder værforhold, streiker etc. Retten til økonomisk kompensasjon bortfaller også dersom flyselskapet har meldt fra om kanselleringen innen to uker før avreise, eller dersom de ordner med omruting slik at du slipper store forsinkelser.

Klage

Dersom du ikke kommer fram med dine krav på stedet, må du sende en skriftlig klage til flyselskapet. Dette må gjøres innenfor rimelig tid, sjekk dette med flyselskapet. Dersom du ikke kommer fram med klagen din, kan du sende den videre til Reklamasjonsnemnda for rutefly. Husk å ta vare på dokumentasjon, kvitteringer etc. Klagen sendes til: Reklamasjonsnemnd for rutefly, Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo.

Ekstern lenke: Les mer i EU-forordningen

Kilde: Forbrukerombudet