Frister en båttur på Nilen?
Frister en båttur på Nilen?Vis mer

Fikk 5.000 etter mislykket ferie

Reisen til Egypt med opphold i Kairo og cruise på Nilen ble ikke som forventet. Reisefølget krevde refundert reisens pris samt tapt arbeidsfortjeneste og dekning av nødvendige utlegg.


De reisende fikk ikke informasjon på forhånd, verken om hotell, guider eller reiseplan.
Saken har vært gjennom Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser og er nå avsluttet – her er historien til klagerne samt nemndas vedtak.

Mangelfull informasjon

Egyptfarerne satte kursen mot Faraoens land i midten av september. Etter at de hadde betalt hele turen kontaktet de selskapet skriftlig for å få informasjon om hotell, kontaktperson og reiseplan. Det eneste de fikk opplyst var at de skulle bo på Hilton i Kairo, at de skulle være med Presidential Nile Cruise og at guiden skulle være skandinavisk talende. Billettene kom i posten en uke før avreise og de fikk opplyst at de ville bli møtt av turarrangørens agent.

Ingen møtte opp

Ved ankomst var det ingen som møtte gjestene. De kom etter hvert i kontakt med et dansk reiseselskap. Det kom senere frem at disse benyttet samme agent som Pyramidene Tours. Agenten hevdet at Pyramidene Tours ikke hadde bestilt tur for de reisende. Gjestene ble innkvartert på et hotell som lå en 40 minutters kjøretur unna Kairo sentrum. I Luxor ble gjestene innlosjert på Sherry Boat da det ikke var plass på Presidential Nile Cruise. De fikk tildelt en lugar som var merket sykelugar på nederste dekk over motoren. Ombord var det ingen skandinavisk-talende guide. Båten anløp også andre steder enn hva som var angitt i det opprinnelige cruiset – dette til gjestenes store skuffelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fikk ikke det de var lovet

De reisende hadde sett for seg noen dager med storbyferie, men ettersom de ble innlosjert på et hotell langt utenfor sentrum og programmet var intensivt, fikk de ikke anledning il å reise ned til sentrum. De hadde også sett frem til å besøke Abu Simbel, en av havnene på Presidential Nile Cruise. Informasjonen om bord på cruiset foregikk på italiensk, og ikke på skandinavisk, som lovet fra turoperatørens side.

Pyramidene Tours svarer

Pyramidene mener at det utleverte programmet for turen ga en fullstendig oversikt over reisen. Ytterligere informasjon kunne blitt opplyst pr. telefon. Vedrørende hotellbyttet stiller selskapet seg uforstående til at det hadde blitt opplyst at Hilton Kairo var det aktuelle hotellet gjestene skulle innlosjeres på. Reiseprogrammet nevner ikke noe om at hotellet skal ligge i Kairo sentrum. Hva gjelder bytte av båt til cruiset ser ikke dette som noe problem: Båtene holder samme standard, og besøket til Abu Simbel eller seiling med felukker er ikke en del av Pyramidenes program, forteller Pyramidene.

Ut fra dette konkluderer Pyramidene med at klagerne har fått det produktet de har bestilt. Men selskapet ser også at det oppsto feil som kan ha vært ubehagelig for kundene. Det var også en mangel at det ikke kunne fremskaffes skandinavisk-talende guide. Ut fra dette tilbød Pyramidene Tours de reisende en kompensasjon på kroner 5.000.
De reisende avslo kompensasjonen og klaget saken inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser.

Mangelfull reise

Når nemnda setter seg ned for å fatte vedtak i tvister som denne, er det Pakkereiseloven som er den veiledende bibel. Man ser først og fremst etter mangler i henhold til Pakkereiselovens paragraf 6.1: En pakkereise er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen…

Nemnda fant følgende mangler i denne saken:

  • Klagerne ble ikke møtt i Kairo

  • Klagerne ble ikke informert om at Atlantis hadde overtatt ansvarer for reisen.

  • Ettersom Pyramidene Tours pr. e-post hadde lovet klagerne innkvartering på Hilton Kairo, anses det som en mangel da innkvarteringen ble på et annet hotell.

  • Klagerne ikke fikk båt som avtalt.

  • Sherry Boat hadde ikke skandinavisk-talende guide.

  • Det var ikke mulig å besøke Abu Simbel på reiseruten
Ut fra disse manglene valgte nemnda å anbefale et samlet prisavslag på 5.000 kroner.

Hvorfor fikk ikke de reisende mer?

Totalt hadde klagerne et krav om at hele reisens pris, tapt arbeidsinntekt samt diverse utlegg skulle erstattes. Etter nemndas vurdering må likevel de reisende ha hatt utbytte av reisen til tross for endringene og manglene. Med andre ord skal du ikke regne med å få tilbakebetalt hele reisens pris selv om du føler du har hatt en mislykket ferie. Skal du klare det, må du kunne dokumentere at hele reisen virkelig har gått i vasken, og at du overhodet ikke har fått noe ut av ferien.

Et tips: Mange av turoperatørene kommuniserer via e-post. Sørg for å ta vare på den informasjonen du får via denne kanalen. Ingen ting er bedre en det skrevne ord hvis det skulle dukke opp en tvist i etterhånd!

Billig reise?

Ferie til overs? I vår oppdaterte restplassoversikt finner du de siste og billigste reisene som er tilgjengelig på markedet. Ta en titt i Din Reiseguide og se hva andre synes om ditt reisemål. Her kan du også legge inn karakterer selv eller skrive et reisebrev! Her kan du sjekke om flyet ditt er i rute