Ferien får skylda

Utenlandsreiser får skylden for veksten i antall tilfeller av kjønnssykdommer.

Mange har med seg mer enn bare  suvenirer hjem fra ferien.<br />
<br />
<I>Foto: Elias Papanicolaou</I> Foto: Elias-Papanicolaou
Mange har med seg mer enn bare suvenirer hjem fra ferien.

Foto: Elias Papanicolaou Foto: Elias-PapanicolaouVis mer

En fersk rapport fra British Medical Journal viser at 21 prosent av britene som har blitt registrert med syfilis fikk smitten i utlandet. 69 prosent av britiske menn som ble HIV-smittet i perioden 2000-2002 opplyste at de ble smittet utenlands, det tilsvarende tallet for kvinner er cirka 25 prosent.

Thailand - igjen

Årsaken til at så mange smittes utenlands, er ifølge lege Karen Rogstad ved Royal Hallamshire Hospital, at utenlandske turister på ferie anses som lett nedleggbare og at turistene selv ofte er påvirket av alkohol. Rogstad sier ifølge CNN og Reuters at opplysning og veiledning omkring prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer burde tilbys i det folk kjøper reiser.

I studien fremgår det at kun 30-40 prosent av tyske menn som reiser til Thailand bruker kondom.

Men heller ikke nordmenn på tur er særlig flinke til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer: Ifølge Folkehelseinstituttet mener 15 av de 33 norske personene som pådro seg syfilis i 2002 at de ble smittet i utlandet. 78 av 115 gonorétilfeller fikk overført smitten i utlandet. Av de 28 heterofilt HIV-smittede nordmenn ble bare tre smittet i Norge, mens ti ble smittet i Asia, og ni av disse fikk overført smitten i Thailand.

På verdensbasis registreres det cirka 333 millioner tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer årlig. 111 millioner av disse er registrert hos unge under 26 år.

Les mer:
Uønsket suvenir
Her blir du smittet