Fengsel for å røyke

Hva du enn gjør når du kommer til Singapore - ikke glem å fortolle eventuelle røykpakker du har med deg. Forglemmelser kan komme til å koste deg dyrt.

Det er Boarding.no som nevner dette i forbindelse med at en av deres reportere nylig tok turen til landet hvor spytting på gaten faktisk er ulovlig.

Innførsel av all tobakk skal nå fortolles. Dette koster deg omtrent 26 kroner pr. pakke. Har du kjøpt en pakke røyk på Rema til 66 kroner, må du altså ut med over en tredjedel i toll hvis du innfører dette til Singapore.

Og det lønner seg å fortolle. For i et land hvor du ikke har lov til å spytte på gaten, vet de å straffe de som unnlater å følge reglene. "Glemmer" du å fortolle røykpakken, kan dette straffes med 50.000 kroner i bot samt fengsel.