Fasiten

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har du tatt testen, skjønner du sikkert tegninga. Du som er blottet for angst har valgt første svaralternativ, mens du som har totalskrekk har valgt alternativ fem. Mer moderate alternativer finnes mellom disse ytterpunktene. Du får poeng lik svaralternativets nummer, altså ett poeng for alternativ én og fem poeng for alternativ fem.