Farlig kabinluft

Britiske piloter ønsker forskning på helseeffekter av dårlig luftkvalitet om bord.

Syns du luften om bord i flyet stinker? Det er du ikke alene om. Britiske piloter ønsker nå grundige undersøkelser av luftkvaliteten på fly. Det britiske pilotforbundet (BALPA) er bekymret over måten flyene forsynes med luft i dag, og er redd for at forurenset kabinluft kan ha langsiktig effekt på helsen til passasjerer og kabinansatte.

Motorolje

De aller fleste kommersielle fly henter luften til cockpit og kabin ved hjelp av flymotorene, og flygerne er bekymret over effektene av forurensning av denne luften. I dag finnes det ingen forskning på virkningene av å bli utsatt for avgasser fra oljer i motoren som vil oppstå i denne luften.

De britiske pilotene roser Boeings nye Dreamliner der problemet med motoroljeavgasser i kabinluften er løst.

Flere hendelser

Avisen The Guardian viser til fem britiske hendelser der piloter har blitt satt ute av stand til å utføre sine oppgaver om bord på grunn av avgasser i fjor. En av hendelsene førte til at en copilot fikk influensalignende symptomer på grunn av avgasser, og flyets kaptein måtte lande flyet alene.

Ikke eneste problem

En ting er oljeavgasser som kommer inn i kabinen. Men dette er ikke det eneste luftproblemet i moderne fly. Studier fra amerikanske forskere fastslo for et par år siden at en av fem flypassasjerer faktisk ble forkjølet etter flyturen. Resirkulering av kabinluften synes å være kilden til smitteproblemet. Luften er dessuten svært tørr, noe som regnes å øke faren for infeksjon. Andre sykdommer har også ideelle forhold for å spre seg om bord.

  • Flyluften gir forkjølelse
  • Det har blitt hevdet fra flere hold at flyselskapene bevisst reduserer luftgjennomstrømningen i flyet for å spare drivstoff.

  • For lite luft
  • Mange steder er det også rutine å spraye flykabiner med insektmidler, midler som kan ha negativ effekt på allergikere og personer som eksponeres ofte. Andre midler som benyttes i flyindustrien kan også påvirke luftkvaliteten; avisningsmidler, rengjøringsmidler, oljer og drivstoffgasser.

  • Mer om helse på reisen
  • Mer om fly