Fakta om spekkhoggere

Fakta om spekkhoggere


 • Spekkhoggerens latinske navn er Orcinus orca. På engelsk kalles spekkhoggeren killerwhale og orca.
 • Spekkhoggeren er det største medlemmet i delfin-familien.
 • Spekkhoggeren finnes i alle verdens hav.
 • Man regner med at spekkhoggeren kan bli 60 år gammel.
 • En voksen spekkhogger-hann kan bli inntil 9,6 meter lang og inntil 6 tonn tung. Ryggfinnen kan bli inntil 2 meter høy. "Norske" spekkhogger-hanner er vanligvis omlag 7 meter lange og veier omlag 5 tonn. Ryggfinnen blir sjeldent mer enn 1,5 meter høy.
 • Fakta om spekkhoggere


 • Spekkhogger-hunnen (ku) kan bli inntil 8,2 meter lang og 5 tonn tung. I Norge er hunnene vanligvis rundt 5,5 meter lange og 3 tonn tunge. Hunnenes ryggfinner er krummet og betydelig lavere enn hannenes spisse ryggfinner. I Norge er hunnenes ryggfinner omlag 80 centimeter høye.
 • Hunn-spekkhoggeren blir kjønnsmoden i en alder av 13 til 15 år. Drektigheten varer i 15 til 18 måneder. Ungen (kalven) er omlag 2,5 meter lang og veier rundt 200 kilo.
 • Fakta om spekkhoggere


 • Spekkhoggene er sosiale dyr og lever nesten utelukkende i flokker. For å unngå innavl oppsøker hannene andre flokker for å pare.
 • Man regner med at mellom 600 og 700 spekkhoggere følger silden inn i Tysfjord om vintrene. 543 eksemplarer og rundt 40 familiegrupper er identifisert.
 • Kilder: Orca Tysfjord, Wikipedia.org

  BILDER: Bli med på spekkhogger-safari