Fakta om Kongekrabber

  • Ifølge Norsk Havforskningsinstitutt er kongekrabben vi finner i Barentshavet en av fem arter i samme slekt. Tre av artene finnes i det nordlige Stillehavet og Beringhavet, mens to lever utenfor kysten av California.
  • Fakta om Kongekrabber


  • Kongekrabben er den eneste arten i Barentshavet. På russisk kalles den for kamtsjatkakrabben, mens det engelske navnet er "red king crab". Kongekrabben tilhører klassen krepsdyr (Crustacea) og ordenen tifotkreps (Decapoda).
  • Hannkrabben blir mye større enn hunnkrabben, og er ultramacho i sin måte å velge partner på. Den finner den hunnen den ønsker og tar et godt tak rundt kloen hennes. Han slipper imidlertid ikke taket før hunnen er klar for parring, om det så måtte være i ukesvis.
  • Det har kun vært lovlig å fiske kommersielt på kongekrabber i Norge siden 2002. Turistnæringen har hatt lov til å ta ut et mindre antall individer til sine formål det siste halvannet året.