EU har svartelistet nesten 100 flyselskaper

Brussel (NTB-Reuters): Nærmere 100 flyselskaper - i det vesentlige fra Afrika - er svartelistet av EU-kommisjonen. Selskapenes muligheter for fremtidig flyging på Europa henger i en meget tynn tråd.


Av de nærmere 100 selskapene hører 50 hjemme i Kongo, 13 i Sierra Leone, 11 i Ekvatorial. Guinea, seks i Swaziland og tre i Liberia. Det dreier seg om både passasjer- og fraktselskaper.

Thailands Phuket Airlines er også på listen sammen med selskaper fra Kasakhstan, Afghanistan og Nord-Korea. Listen inneholder få selskaper som brukes av feriereisende fra Europa.

Svartelistingen baserer seg på kriterier som dårlig vedlikehold av fly, at selskapene ikke klarer å løse problemer etter inspeksjoner, og at selskapene har liten kontakt med lokale flymyndigheter. Listen vil bli oppdatert minst hver tredje måned.

Alle flyselskapene vil få anledning til å uttale seg om svartelistingen, og de vil bli tatt ut av listen når de tilfredsstiller kommisjonens standard, uttaler EU-kommisjonen.

Her kan du se den

Svartelisten vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten. Du skal kunne finne den på nettsidene til EU-kommisjonen, hos European Aviation Safety Agency og hos de nasjonale luftfartsmyndighetene.

På nett:
Listen, spørsmål og svar på EUs nettsider
Luftfartstilsynet i Norge

Stort flertall for svartelister

I en spørreundersøkelse foretatt på DinSide i januar 2006, i forbindelse med at Luftfartsmyndighetene i Norden ble enige om å offentliggjøre informasjon om farlige flyselskaper, spurte vi leserne hva de synes om at det offenliggjøres informasjon om farlige flyselskaper.

    95 prosent svarte "Det er på tide"
    3 prosent svarte "Det har ingen betydning for meg"
    2 prosent svarte "Det er tvilsomt"

Tekst: NTB-Reuters og DinSide Reise

Relaterte artikler:

Vil offentliggjøre navn på farlige flyselskaper
35 dødsulykker i 2005
Er det farlig å fly?