Erstatning

Dersom du er på ferie, er det surt å måtte tilbringe mesteparten av den i hotellrommets minst delikate krok. Lyspunktet er at du kan få erstatning for tapt ferie.

Oppsøk lege!
Oppsøk lege! Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dersom du er på ferie og blir rammet av magesjau, bør du av forsikringsmessige grunner ta kontakt med lege – selv om du ikke føler deg så syk at det er fare for liv og lemmer. Det er viktig i vurderingen for om du får erstatning for tapt ferie eller ikke.

Erstatning med reiseforsikring

Ingenting er mer irriterende enn en matforgiftning som ødelegger store deler av ferien. Du betaler jo tross alt ikke store summer for å være lenket til hotellrommet hele ferien. Dersom du har en reiseforsikring, kan det hende du kan få utbetalt erstatning for tapt ferie. Hvordan vilkårene er i din forsikring, bør du undersøke med forsikringsselskapet. Det varierer litt hvor lenge de krever at du må være syk, og i hvilken type legeerklæring du trenger. Det som er fellesnevneren er at du behøver en attest/erklæring fra en lege.

Europeiske Reiseforsikring har et krav på minst tre dagers sengeleie utenfor sykehus, og erstatningen er begrenset til 1.000 kroner per dag, eller 20.000 kroner totalt. Europeiske krever erklæring fra lege om at du er sengeliggende. Dersom du blir innlagt på sykehus gjelder ingen slike minimumskrav.

Gjensidige Forsikring har et minimumskrav på 2 sykedager, og erstatningssummene er de samme som i Europeiske.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hos begge selskapene regnes erstatningen ut i fra hvor mye reisen (fly/losji) har kostet - altså hvor mye du har forhåndsbetalt - og så deles dette på antall dager og du får erstatning for det antall dager som du har vært syk. Dersom reisen koster 7.000 kroner, har en varighet på syv dager – og du er syk i fem, får du 5.000 kroner i erstatning for tapt ferie. Erstatning gis også for den sykes reiseledsager.

Europeiske tilbyr deg også ny charterreise dersom du er syk i mer enn 50 prosent av ferien. Dette gjelder også forsikredes reiseledsager.

Meld fra til næringsmiddeltilsynet

Dersom du kommer ut for dårlig mat ved en norsk restaurant, bør du snarest mulig melde fra til Statens næringsmiddeltilsyn – og jo fortere du melder fra, jo bedre. Næringsmiddeltilsynet har 80 lokale tilsyn som tar seg av slike henvendelser, og årlig får de rundt 200 klager fra publikum om sannsynlige og mindre sikre infeksjonssteder. Rundt halvparten av disse gjelder restauranter, og den resterende halvparten gjelder mat kjøpt i butikk.

Krav

Kan du fremme krav om erstatning overfor restauranten som du mener påførte deg matforgiftningen?
- Det står ikke noe i vårt regelverk som støtter et slikt krav, sier Gondrosen i SNT.

Du kan likevel forsøke å fremme et erstatningskrav overfor restauranten.
- Det beste er å ta opp saken med restauranten selv, sier Anne-Sofie Faye-Lund, jurist i Forbrukerrådet. Dersom dette ikke går kan du prøve å true med Forbrukerrådet eller pressen, fortsetter hun.

Dersom du ikke får gehør for dine krav overfor restauranten, kan du forsøke å kontakte Forbrukerrådet, men du er ikke garantert hjelp der.
- Det er ingenting i veien for å ta kontakt med oss om en slik sak. Vi har saker fra forbukertvistutvalget som vi må ta, og så tar vi andre saker ut fra kapasitet. Man kan søke, men vi har en avvisningsrett, sier Faye-Lund i Forbrukerrådet.