KAOS: Togpassasjerer skal nå enklere kunne klage på dårlig tilbud. Her må Trond Giske og Magnhild Meltveit Kleppa svare for togkaoset som preget Norge i vinter.  Foto: NHD/Samferdselsdepartementet/Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic
KAOS: Togpassasjerer skal nå enklere kunne klage på dårlig tilbud. Her må Trond Giske og Magnhild Meltveit Kleppa svare for togkaoset som preget Norge i vinter. Foto: NHD/Samferdselsdepartementet/Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 GenericVis mer

Enklere å klage på togturen

Togpassasjerene kan også få egen klagenemnd.

Blir du ikke enig med flyselskapet etter en klage, kan du henvende deg til Flyklagenemnda. Denne nemnda er sikret via Luftfartsloven og pålegg fra EU.

Men det er langt mer vanlig å få trøbbel med togturen. Samtidig har togpassasjerene ingen nemnd å henvende deg til.

I sommer stenger de flere togstasjoner

Dette kan nå endre seg. En ny klageordning er på trappene.

Glad minister

En forskrift er nemlig ute på høring. Går denne gjennom, vil Flyklagenemnda forvandles til "Fly- og togklagenemnda".

- Det er gledelig at jernbanepassasjerer nå får samme klagerett som flypassasjerer, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

At passasjerene skal få samme rettigheter er også EUs pålegg. Hittil har Norge imøtekommet dette pålegget ved å sende misfornøyde togkunder til Statens jernbanetilsyn.

Enkelt å klage

Den nye ordningen kan komme på plass i løpet av høsten.

Tog og buss er billigst - Tur-retur Stockholm til under 400 kroner

For å få en smak av hva togpassasjerer kan vente seg, kan vi se på hva flypassasjerer kan bruke klagenemnda til i dag. Ifølge deres nettsider kan man klage på blant annet:

  • Forsinkelser
  • Kanselleringer
  • Overbookinger
  • Bortkommet/skadet bagasje
  • Manglende assistanse ved spesielle behov knyttet til bevegelseshemming
  • Andre forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen fra du møter på flyplassen, til du har hentet bagasjen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klagen kan raskt sendes inn elektronisk fra deres nettsider, og vinner du ikke frem uten en kamp, har nemnda et fond som kan dekke utgifter til rettsaker.

Trenger vi en klagenemnd for togreiser i Norge, eller har vi det godt nok? Si din mening under!