Eksempel på hvordan et reiselederkurs er bygget opp:

Slik får du jobb som reiseleder!

  1. Eksempel på hvordan et reiselederkurs er bygget opp:

Reisebransjen

- Turismens historie
- Reisebyrå kontra reisearrangør
- Flyselskap
- Hotelldrift
- Samarbeide reisebyrå/reisearrangør/hotell
- Markedsanalyser
- Ambassader og konsulat
- Kriseberedskap ved dødsfall, ulykker etc.
- Arbeidsforhold i andre land
- Miljø

Markedsføring og økonomi

- Markedsføring
- Salg
- Kalkyler av reiser
- Kostnads- og inntektsanalyse

Presentasjonsteknikk

Kursdelen gir deg personlig sikkerhet ved opptreden foran et publikum:
- Mikrofonteknikk i buss og på scene
- Sceneteknikk
- Presentasjoner/informasjon i ulike sammenhenger som transfer, velkomstmøter, utflukter m.m.

Fremmede kulturer

- Historie
- Politikk
- Sosiale forhold
- Religion
- Geografi
- Mat
- Drikke

Språk

-Grammatikk/dagligtale
- Bransjens eget fagspråk
- Engelsk konversasjon
- Forskjeller i de skandinaviske språkene