FÆRRE VELGER BIL: Både i hverdagen og på lengre turer går bilbruken noe ned, ifølge den siste Reisevaneundersøkelsen. Foto: Colourbox.com
FÆRRE VELGER BIL: Både i hverdagen og på lengre turer går bilbruken noe ned, ifølge den siste Reisevaneundersøkelsen. Foto: Colourbox.comVis mer

Dropper bilen, velger flyet

Flere reiser med fly på lange reiser.

Nordmenn bruker bilen noe mindre enn før, både i hverdagen og på lengre reiser. Dette viser Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2009 fra Transportøkonomisk institutt, som nylig ble publisert.

Menn kjører mest

I forbindelse med reisevaneundersøkelsen er 29.000 nordmenn intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre, deriblant transportmiddelbruken på daglige reiser og lange reiser.

De aller fleste lange reiser blir gjort med bil, nærmere bestemt 60 prosent av disse. Det er spesielt reiser på mellom 100 og 300 kilometer som blir foretatt med bil. Likevel er dette en nedgang på fire prosent siden forrige undersøkelse i 2005.
Bilen dominerer også på de daglige reisene, der 52 prosent av reisene blir foretatt med bil, som er en nedgang på to prosent fra forrige undersøkelse.

Menn dominerer bilbruken i Norge. 59 prosent av menns daglige reiser blir gjort med bil, mens tallet er 44 prosent for kvinner. Derimot er langt flere kvinner bilpassasjerer i hverdagen, nærmere bestemt 16 prosent av kvinners daglige reiser skjer som passasjer. Dette tallet ligger på bare 6 prosent for menn.

Det vanligste trafikkuhellet

Flere velger å fly

Mens bilbruken har gått noe ned de siste årene, har flybruken derimot gått opp. I 2009 ble 25 prosent av de lange reisene ble gjort med fly, mot 21 prosent i 2005.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er spesielt personer med høy utdannelse som velger fly som transportmiddel. Dessuten har de ofte høy inntekt og jobber mer enn 40 timer i uka. Mange av de ivrigste flybrukerne bor dessuten i eller rundt byene Bergen, Trondheim og Stavanger.

Flere resultater fra undersøkelsen:

  • Færre bruker sykkel på sine daglige reiser enn tidligere
  • Bruken av det kollektive tilbudet har gått opp fra åtte til ti prosent siden forrige undersøkelse
  • Flere kvinner enn menn går til fots på daglige turer. 25 prosent av kvinners daglige reiser skjer til fots
  • Kollektivreisende på daglige reiser er i stor grad personer under 25 år, enslige uten barn eller folk som er bosatt i hovedstaden
Fotoboksen har lov å ta bilde av deg