Disse flymerkene hadde flest dødsulukker i 2005

Slik fordeler dødsulykkene seg på flymerke.

35 dødsulykker i 2005

  1. Disse flymerkene hadde flest dødsulukker i 2005
  2. Ulykker fordelt på region og land


(Tallet henviser til antall ulykker med dødelig utgang).

Antonov: 11
ATR: 1
Boeing: 6
Canadair: 2
De Havilland Canada: 2
(MDD)Douglas: 2
Embraer: 1
Grumman: 1
Ilyushin: 3
Let: 3
Lockheed: 1
Swearingen: 2

Antonov har det største antallet dødsulykker på samvittigheten. De fleste ulykkene med dette flymerket skjedde i Afrika, hvor tidlige Antonov-modeller brukes av afrikanske flyselskaper. Ifølge Aviation Safety Network, skjer det ofte at flyene her ikke blir vedlikeholdt og operert etter internasjonale standarder.