Dette dekker ikke reiseforsikringen!

Hva dekker reiseforsikringen og hva defineres som ditt ansvar? Lurt å vite før du slenger deg ut for en bro i New Zealand med en gummistrikk rundt beina eller tar en gåtur i et ’uheldig’ område i New York.

Strikkhopp dekkes. Om ikke alltid like lurt, får du i alle tilfelle dekket eventuelle skader med en reiseforsikring.
Strikkhopp dekkes. Om ikke alltid like lurt, får du i alle tilfelle dekket eventuelle skader med en reiseforsikring. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

La oss først si det slik: Du reiser ikke på ferie uten reiseforsikring! Det er lite lurt og selv om du sparer inn noen hundrelapper der og da, lønner denne strategien seg sjelden i det lange løp. Men under reisen kan man bli fristet til å gjøre så mangt, her har vi samlet en del tilfeller hvor reiseforsikringen ikke kommer deg til hjelp.

1: Ekstremsportslige aktiviteter

Skal du hoppe i fallskjerm, kjøre off-pist eller delta i aktiviteter med høy risikofaktor gjelder ikke reiseforsikringen. Verdt å merke seg er det at de fleste arrangører av ekstremsporter også passer på at du undertegner en avtale hvor de blir fraskrevet ansvar. Kampidretter, utforkjøring på ski, hastighetsløp med kjøretøyer og dykking under 30 meter er noen aktiviteter som ofte ikke innebefattes av reiseforsikringen. Har du planer om å delta i slike aktiviteter bør du derfor vurdere å tegne en ekstraforsikring.

2: Uaktsomhet ved tyveri

Opplever du å bli frastjålet gjenstander under reisen holder det vanligvis med en bekreftelse fra det lokale politi, eller hvis dette ikke er mulig, din egen samvittighetsfulle egenerklæring. Skulle tyveriet derimot ha oppstått under omstendigheter hvor du har vist uaktsomhet, har du lite å stille opp med. Tommelregelen er: Lås bagasjen din inn eller hold den under oppsyn.

3: Du er ikke forsikret under arbeide

Har du en slank reisekasse og dertil store planer, kan det være fristende å ta seg en liten jobb underveis på reisen. Da bør du imidlertid huske at reiseforsikringen kun gjelder fritidsreiser og dermed ikke dekker deg i arbeidstiden. Jobber du svart må du i tillegg huske at arbeidsgiver kan fraskrive seg et hvert ansvar, samt at du ikke kan regne med ytelser fra det lokale trygdevesen. Du kan tegne en egen forsikring som dekker skader ved reiser i arbeid, men ofte kan det være både billigere og bedre å ta ut en forsikring i det landet du arbeider i.

4: Force majeure

Reiser du i områder som er utsatt for krigshandlinger, uroligheter, revolusjon eller opprør slutter reiseforsikringen å gjelde. Det samme gjelder ved ekstreme værforhold. Dessverre er det ikke alltid så lett å forutse slike situasjoner eller vite hva som defineres som force majeure. Et godt tips er å sjekke med Utenriksdepartementet før avreise. Dersom de fraråder deg å reise til et land bør du i alle tilfelle følge advarselen. Hvis du allerede befinner deg i et land hvor uroligheter eller ekstreme situasjoner oppstår, vil forsikringen gjelde til du trygt kan forlate landet.

5: Legehjelp ved graviditet

Ved reise over den 36. uke i svangerskapet dekker reiseforsikringen ikke utgifter som har sammenheng med graviditeten. Skal du derfor komme i en situasjon hvor du må føde i utlandet kan du ikke regne med å få sykehusoppholdet dekket.

6: Tannskader - kun ved uhell og akutt smerte

Med mindre situasjonen eller skaden kan defineres som ’akutt’ blir tannbehandling ikke dekket av reiseforsikringen. Hva som defineres som akutt er et skjønnsspørsmål, men som regel kan du regne med å få deler av regningen dekket hvis skaden innebefatter smerte eller skjer plutselig eller ved et uhell. Merk deg at forsikringsselskapet vanligvis ikke dekker stort mer enn tusenlappen.

7: Lengre reiser

En helårsforsikring, på tross av sitt navn, dekker kun kortere perioder og høyst opptil seks uker i strekk. Etter denne perioden utløper forsikringen og blir kun ’aktivert’ igjen etter at du har vært hjemme på bostedet. Skal du derfor på en lengre reise må du ta ut en egen forsikring for dette. Den maksimale grensen for reiseforsikring er tolv måneder, etter det må du søke Norsk Folketrygd om særskilt dekning.

8: Rusrelaterte ulykker

Blir du utsatt for en ulykke hvor alkohol eller andre rusmidler er involvert, blir forsikringsansvar en vurdering for forsikringsselskapet. Hvis ulykken skyldes eller klart kan relateres til din svekkede allmenntilstand, får du neppe dekket utgifter i det hele tatt. Vi snakker dog her om overstadig beruselse. Et par glass vin eller noen øl regnes ikke inn. Blir du utsatt for ulykke hvor den ansvarlige selv er beruset har dette selvfølgelig ikke noe utslag på forsikringsomfanget.

9: Pass på når du låner

Låner eller leier du en bil, motorsykkel eller andre motoriserte fremkomstmidler må du huske på at hvis noe går galt dekkes ikke utgiftene av reiseforsikringen. Skader som påføres deg dekkes, men ansvarsforsikring har du altså ikke. De fleste seriøse leiefirmaer tilbyr dette ved utleie.

10: Maks ti tusen per gjenstand

Har du gjenstander av høy verdi bør du tenke på å ta ut en verdisaksforsikring. En reiseforsikring dekker som oftest ikke mer enn kr 10.000 per gjenstand med en maksimal totalsum på rundt kr 20.000 for enslige og 30.000 for en familie. Med en verdisaksforsikring kan du forsikre enkelte gjenstander som har høyere verdi. Ofte kreves det at du allerede har et kundeforhold for å ta ut verdisaksforsikring, og da gjerne at du allerede har en hjemme- eller villaforsikring hos det aktuelle selskapet.

Nordmenns lure forsøk

Forsikringssvindel er et økende problem for forsikringsselskapene. Strengere rutiner og bedre oppfølgning av mistenkelige saker har gjort svindelforsøkene stadig mer desperate. I denne artikkelen finner du noen av de mest utrolige og morsomme forsøkene.