Dette dekker avbestillingsforsikringen

Avbestillingsforsikringen kan gi deg billettpengene tilbake om du er forhindret fra å reise.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forsikringen trer i kraft om du er forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Forsikringen vil som regel også gjelde om din eneste reisefelle blir rammet av slike forhold, eller om noen i din nærmeste familie rammes. I slike tilfeller må du dokumentere forholdet med legeattest.

Enkelte forsikringer dekker også forhold der bolig, kontor eller næringslokaler skades ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. Dette om du må være der, og derfor ikke kan reise. Slike forhold må dokumenteres med politirapport, takstrapport eller skaderapport.

Dokumentér

Det er viktig at du også tar vare på billettene og dokumentasjon som viser at du har betalt billettene, og hva de koster. Du må også huske på å varsle både reisearrangør og forsikringsselskap om at du ikke kan reise, uten ugrunnet opphold. Avhengig av hvilket selskap du kjøper forsikringen fra, er du dekket for mellom 15.000 og 30.000 kroner per person. Egenandelen varierer fra null til 500 kroner.

Prisene ser du her.