De lykkeligste i verden

Her er listen der Norge ligger på niendeplass.

Danskene er verdens lykkeligste, skal vi tro rapporten fra OECD. Foto: Colourbox.com
Danskene er verdens lykkeligste, skal vi tro rapporten fra OECD. Foto: Colourbox.comVis mer

Nord-Europere er med få unntak verdens lykkeligste folk. I vår rike del av verden er innbyggerne både fornøyde og positive til fremtiden. Danskene troner på toppen, mens også nordmenn og irer ser svært lyst på tilværelsen i fremtiden.

Rapporten utført av OECD har fokusert på om de spurte opplever at livet er preget av positive eller negative opplevelser og følelser. Mer eksplisitt ble respondentene bedt om å svare på spørsmål som Satte du pris på noe du gjorde i går? Var du stolt av noe du gjorde i går? Lærte du noe i går? og Ble du behandlet med respekt i går?

Rapporten er basert på en undersøkelse gjort i 140 land verden rundt i 2008, skriver Forbes. I hvert land deltok en representativ gruppe mennesker over 15 år i undersøkelsen.

1: Danmark

Hele 90,1 prosent av innbyggerne er fornøyde med livet, mens skyhøye 92,3 prosent av innbyggerne også forventer å være fornøyde med livet i fremtiden. Med disse tallene er danskene både de mest fornøyde, og de mest optimistiske med hensyn på sin fremtidige tilværelse.

Men gir lykke også et langt liv? Ikke nødvendigvis viser denne danske undersøkelsen.

2: Finland

85,9 prosent er fornøyde med livet, mens hele 88 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

3: Nederland

85,1 prosent er fornøyde med livet, mens hele 88,2 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

4: Sverige

82,7 prosent er fornøyde med livet, mens 85,6 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

5: Irland

81,1 prosent er fornøyde med livet, og høye 91,4 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

6: Canada

78 prosent er fornøyde med livet, hele 87,3 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

7: Sveits

77,4 prosent er fornøyde med livet, og 80,9 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

8: New Zealand

76,7 prosent er fornøyde med livet, og hele 85,5 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

9: Norge

76,5 prosent er fornøyde med livet, og hele 84,3 prosent forventer å være fornøyde også i fremtiden.

10: Belgia

76,3 prosent er fornøyde med livet, og 75,5 forventer å være fornøyde også i fremtiden.

Snittet langt lavere

Topp ti er alle over 75 prosent på begge måleparametre. Snittet for de 140 landene i undersøkelsen var 62,4 prosent.

Hvorfor er vi så heldige?

Forbes lister flere mulige årsaker til at de rike landene i nord skårer så godt i denne undersøkelsen. En ting er høye nasjonalprodukt og generell rikdom og gode sosiale ordninger. En annen faktor er balanse mellom jobb og fritid. Mens vi i Skandinavia har en gjennomsnittlig arbeidsuke på 37 timer, er for eksempel tilsvarende tall for Kina 47 timer. Snittet for Kina i OECD-rapporten er da også bare på 14,8 prosent, og landet har også et lavt bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Men blir arbeidsledigheten for høy, faller også lykkemålet. Derfor er det grunn til å tro at lykketallene vil synke over store deler av verden i tiden som kommer.

Les også: Venter doblet arbeidsledighet