Charter: Dette kan du klage på

Du får en mislykket ferie og klager til turoperatøren – papirene går frem og tilbake – dere blir ikke enige om kompensasjon for den ødelagte eller delvis ødelagte ferien. Vi har besøkt siste stopp for papirmølla –Reklamasjonsnemda for Selskapsreiser!

Det hender dessverre av og til. Charterferien blir spolert av en eller annen grunn. Du klager til operatøren og vil ha penger tilbake. Hvis du og turoperatøren ikke blir enige om kompensasjonen for den mislykkede ferien, har du mulighet til å gå videre til siste instans: Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser. Klagen må være ferdigbehandlet hos turoperatøren og du må sende klagen til nemnda innen fire uker etter at det endelige svaret foreligger fra arrangør eller byrå.

Hva er reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser?

Dette er én sak som skal opp i nemnda! Vis mer

Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser ble opprettet i 1971 etter avtale mellom Forbrukerrådet og Den Norske Reisebransjeforening (DNR). Nemnda har som hovedoppgave å være en siste klageinstans for reisende som ikke har kommet til enighet med turoperatøren om kompensasjon for mislykket ferie.

Nemnda er sammensatt av en nøytral formann, to representanter oppnevnt av forbrukerinstitusjonene og to representanter oppnevnt av den norske reisebransjeforening. Formannen utnevnes av Forbrukerrådet og Den Norske Reisebransjeforening i fellesskap.

Besøk hos ”klagemuren”

Ingvill er avdelingsleder hos DNR og tar seg av alle klagene fra charterturistene... Vis mer

Vi tok en prat med avdelingsleder Ingvill Fløystad ved DNR for å høre nærmere om hvilke saker det er du kan regne med å få gjennomslag for hvis du har kommet så langt som til nemnda.

- Veldig kort fortalt skal du ha kompensasjon hvis du ikke har fått det som står i katalogen. Det som er viktig å huske er at mange ofte allerede har fått en kompensasjon når de kommer til oss. Men de er ofte ikke fornøyd med den kompensasjonen de har fått – og ønsker mer! Vi går da gjennom alle sidene av saken på nytt for å se om man har krav på mer.

Loven som nemnda retter seg etter er reisevilkårene i pakkereiseloven. Leser du denne nøye, bør du kunne finne ut av om du har mulighet for å vinne gjennom med en sak.

Informasjonssvikt og støy

Rent generelt forteller Fløystad at du har mulighet til å vinne frem hvis du har fått et bosted som ikke er i samsvar med det som stod i katalogen. Har du opplevd en flyforsinkelse som turoperatøren ikke mener har vært lang nok, men i tillegg mottatt for dårlig informasjon om forsinkelsen, kan dette være tilstrekkelig til å gi erstatning. Et annet eksempel kan være uutholdelig standard på uspesifiserte bosteder. Selv om klager på uspesifiserte reiser er det som det er vanskeligst å få gjennomslag for, finnes det også her et minstekrav til standard. Er det uholdbar støy i nærheten vil du også kunne få gjennomslag for en prisreduksjon. Men for eksempel beliggenheten på et uspesifisert hotell vil du aldri få noe kompensasjon for. 80-90 prosent av klagene som kommer inn går på hotellstandard.

- Er det høysesong for klagesaker nå?

Charter: Dette kan du klage på

  1. Sjekk hvem som har flest klager

-Egentlig er det ingen høysesong lenger – det kommer inn jevnt med saker hele året – hvis det er noe som peker seg ut så er det september og oktober, forteller Fløystad, som for øvrig er den eneste ansatte som behandler sakene før de skal opp i nemnda.

Det kan gå hele åtte8 måneder fra en sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. Tatt i betraktning at antall charterreisende stadig øker, burde nok DNR økt bemanningen.

Rutiner i nemnda

Hver gang nemnda er vært samlet, avsies det en ”dom” i hver sak. Men det er overhodet ingen rettskraftig dom det er snakk om. Det som egentlig skjer er at gruppen av fagfolk fra forbruker- og reisebransjesiden kommer med en anbefaling av hva som bør bli utfallet av saken. Grunnen til at du faktisk får de pengene du mener du har krav på, hvis du vinner, er at alle som er medlem i DNR har forpliktet seg til å følge nemndas anbefalinger. Merk deg at ”juryen” kun tar opp saker fra arrangører som er medlem av Reisebransjeforeningen. Listen over hvem som er medlem, finner du her! Havner du i klammeri med en operatør som ikke er medlem, må du gå den lange veien til en offentlig domstol.

Statistikk

I fjor kom det inn 272 skriftlige saker til nemnda – en økning på åtte saker fra året før. Det ble holdt 11 møter i nemnda dette året. 30 prosent av de som fikk sin sak behandlet i nemnda fikk medhold i sin klage. Året før var det samme tallet på 29 prosent.

Tar du sjansen på uspesifisert?

Gjør du det bør du lese videre. I vår oppdaterte restplassoversikt finner du de siste og billigste reisene som er tilgjengelig på markedet. Ta en titt i Din Reiseguide og se hva andre synes om ditt reisemål. Her kan du også legge inn karakterer selv eller skrive et reisebrev og delta i vår Sommerkonkurranse.