Ble syk - krever refusjon

KLAGESAK: Familien ble syk og avbestilte flybillettene. Hjemreisen ble ordnet av forsikringsselskapet. Får de refundert penger for de ubenyttede billettene?

Familien var på reise til St. Petersburg da mannen ble syk og fikk transport hjem med Europeiske reiseforsikring. De opprinnelige flybillettene ble endret, og hele familien ble fløyet hjem på samme SAS-fly. Parets 17 måneder gamle datter var også syk, og klager var lovet at barnevognen skulle stå klar ved ankomst Stavanger. Dette skjedde ikke, og klager føler seg utsatt for "pøbelaktig opptreden" av SAS-personalet på flyplassen. Klager er også misfornøyd med den hjelpen de fikk i forhold til at koffertene var blitt skadet på reisen. De krever refusjon for de ubenyttede flybillettene.

SAS avviser klagen

SAS avviser at deres personale skal ha opptrådt kritikkverdig, og krever dokumentasjon på kostnader ved reparasjon av koffertene. De avviser refusjon av flybillettene, da de nye billettene ble betalt av Europeiske reiseforsikring, og de mener at klagenemnda dermed ikke kan behandle klagen.

Reklamasjonsnemnda for rutefly mener på tross av SAS' påstand, at de kan behandle klagen. De sier imidlertid at de ikke kan ta stilling til den behandlingen som familien påstår å ha fått på Sola lufthavn, fordi det ikke er bevist. De sier at klager har krav på erstatning for ødelagt bagasje etter internasjonale konvensjoner, men at klager må dokumentere skade/tap. Hva gjelder refusjon av billettutgiftene for de ubenyttede billettene, sier nemnda at familien ikke kan kreve refusjon fordi billettene er av den typen som ikke kan endres.

Om klagesaker

Informasjonen om klagesaken er hentet fra Norsk Reiselivsforum og Klagenemnd for rutefly. Klagenemnd for rutefly behandler tvistesaker der kunde og flyselskap ikke blir enige seg i mellom. Flyselskapene som er tilknyttet denen ordningen er SAS Braathens, Widerøe og Norwegian. Du må selv fremme klagen til nemnda, og flyselskapet har forpliktet seg til å følge nemdas kjennelse. Du kan også klage på pakkereiser, slike klager rettes til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

>> Klikk her for å lese mer om hvordan du klager på charterreisen
>> Klikk her for å lese mer om hvordan du klager på flyreisen

  • Klikk her for å lese mer om klagesaker og reisejuss