Billigere pass til barn

Regjeringen vil sette ned prisen på barnepass fra 420 kroner til 270 kroner.

Barn under 16 år får dermed en reduksjon i passprisen på 150 kroner. Grunnen til reduksjonen er at Regjeringen vil at nivået på statlige gebyrer skal tilpasses det det faktisk koster å få tjenesten utført.

- For Regjeringen er det viktig at den økonomiske belastningen for barnefamiliene som skal reise på ferie eller besøk til utlandet, ikke blir uforholdsmessig høy. Under regjeringen Bondevik II økte passgebyrene for voksne og barn betraktelig, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding på Regjeringens nettsider.

Passgebyret for voksne økte fra 491 kroner i 2001 til 990 kroner i 2005, og passgebyret for barn fra 163 kroner til 420 kroner i denne perioden.

- Overprisede statlige gebyrer er i realiteten en snikskatt. Forslaget om å redusere passgebyret for barn er et ledd i Regjeringens arbeid for å rydde opp i dette og tilpasse nivået på alle statlige gebyrer til produksjonskostnadene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Passgebyret skal settes ned så raskt som mulig, og senest 29. juni i år.