Billigere pass neste år

Oslo (NTB): Passgebyret blir mer enn halvert fra 990 kroner til 450 kroner fra nyttår.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier til VG at gebyrkuttet er et ledd i en opprydding av snikskatter som den forrige regjeringen innførte «fordi de trengte penger til et eller annet formål».

- Jeg har satt meg som mål å rydde opp i disse snikskattene, sier Halvorsen.

Det nye gebyret presenteres i statsbudsjettet for neste år som legges fram om en måned. Halvorsen legger ikke skjul på at de 207 millioner kronene som staten taper i redusert passgebyr, skal hentes inn andre steder, slik at skattenivået samlet holdes på 2004-nivå.

Fra 1. juni ble gebyret for barnepass kuttet fra 420 kroner til 270 kroner.