Barn som flyr slipper ID-bevis

1. mars er det nye ID-regler for reisende med fly, men disse gjelder ikke barn under 12 år.

Torsdag 1. mars må flypassasjerer som sjekker inn bagasje vise ID ved innenlandsreiser. Dette gjelder imidlertid ikke absolutt alle passasjerer. Barn under 12 slipper unna.

Av de nye bestemmelsene går det fram at «mindreårige som reiser sammen med andre, ikke trenger å forevise dokumentasjon av identitet, men identifiseres av medreisende passasjer».

Barn som er eldre enn tolv år og som reiser alene, må i utgangspunktet vise ID-kort med bilde - for eksempel et skolebevis.

Hvis et barn reiser alene og ikke har ID-bevis, må flyselskapet sørge for andre kontrollalternativer. En mulighet er at den mindreårige kan følges av en ansatt fra flyselskapet fra innsjekkingsskranken til ombordstigningsarealet.

Den nye sikkerhetsbestemmelsen fra Luftfartstilsynet åpner for at biometri kan benyttes for å oppfylle kravet i bestemmelsen, men per i dag er det ikke noen hjemmel eller tillatelse til at biometri kan benyttes i denne type identifikasjon.