Barn på tur

Barn skal ha egne pass fra de er født, om du vil ha dem med ut av landet.


Det finnes fortsatt barn under 16 som er innført i sine foreldres pass. I hovedregel har ikke de bruk for eget pass om foreldrepasset fortsatt er gyldig. Men vær klar over at enkelte land uansett krever at barn har eget pass ved innreise. Sjekk dette hos reisebyrået eller hos reiselandets ambassade før dere drar.

Når barn under 18 skal ha pass, må en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med passøkeren. Er det felles foreldreansvar må dere ta med skriftlig samtykke samt legitimasjon/kopi av legitimasjon til vedkommede forelder som ikke møter sammen med barnet.

Barnet skal selv signere passøknaden/passet så sant det er mulig. Barn under ti skal ikke underskrive selv, siden de ikke har utviklet en personlig nok håndskrift til å sikre identifisering. Barnet som skal ha passet må være til stede ved søknadsinnlevering, også om det er et spedbarn.

  • Les vår journalists tips etter en tur til passkontoret med spedbarn.
  • Les også hva som kreves av passfotoet for at det skal kunne brukes.